Przewiń

Narzędzia do złącz klinowych

Narzędzia do złącz klinowych służą do trwałego łączenia elementów drewnianych. W stolarce budowlanej okiennej i konstrukcyjnej rozwiązanie to stosuje się w celu uzyskiwania długich elementów przy wykorzystaniu krótszych. Po usunięciu wszelkich wad z materiału (sęki, wyrwania, pęknięcia, zażywiczenia) krótkie elementy łączy się w jedną całość uzyskując materiał trwalszy i odporniejszy mechanicznie w stosunku do jednego podłużnego elementu nieklejonego. Może to być niezwykle istotne, gdy podłużne elementy drewniane poddawane są odkształceniom spowodowanym np. istnieniem warunków atmosferycznych (profile okienne, drzwi, konstrukcje budowlane itp.). Dodatkową korzyścią jaką daje proces łączenia jest redukcja ilości odpadów produkcyjnych.

Stosuje się następujące rodzaje połączeń:

  • ząbki na całej szerokości połączenia, mogące powodować nieregularną linię łączenia materiału widoczną na krawędzi.
  • „na kreskę”, czyli takie, w których „ukrywa się” ząbki pod poprzecznym przecięciem elementu. Wariantów „kresek” może być wiele, bo może się ona znajdować symetrycznie na środku wysokości ząbków, może być na górze lub na dole. Dopuszcza się również niesymetryczne warianty, gdzie jedna strona jest na górze, druga na dole itp.

zlacza klinowe