Przewiń

Materiały polerskie – narzędzia ostatecznego procesu wykańczania powierzchni

Uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni jest celem stosowania wielu procesów wykończeniowych – od zgrubnej obróbki skrawającej, przez obróbkę cierną aż do procesu polerowania. Nowoczesne materiały polerskie pozwalają na uzyskiwanie lepszych rezultatów polerowania w krótszym czasie, niż było to możliwe do tej pory. Wygładzanie zewnętrznych powłok materiałów wymaga zwykle użycia energii mechanicznej do plastycznego odkształcenia powierzchni dla zmiany jej właściwości – usunięcia chropowatości, ujednolicenia struktury, zmiany właściwości fizycznych czy mechanicznych (np. zwiększenie twardości czy wyeliminowanie naprężeń). Wszystkie te procesy służą zwiększeniu właściwości użytkowych obrabianego przedmiotu – na przykład przygotowaniu powierzchni na pokrycie warstwą innego materiału czy usunięciu zbędnych resztek innych substancji, choćby drobin żelaza z powierzchni stali nierdzewnej.

Materiały polerskie służące do wygładzania powierzchni muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju materiału, który będzie za ich pomocą wyrównywany. Duże znaczenie mają tu właściwości fizyczno-mechaniczne powłoki i materiału polerskiego: ich gęstość, twardość i struktura. By uzmysłowić sobie jak ważne są te czynniki, wystarczy przywołać przykład wykańczanego elementu, np. drewnianego, który został poddany działaniu materiału ściernego o niedobranej strukturze, np. papieru ściernego o niskiej gradacji. Procesy wykańczania powierzchni są zawsze poruszaniem się w wąskim przedziale pomiędzy między zbyt małą a zbyt dużą ingerencją w obrabianą powłokę – stąd tak duża różnorodność dostępnych materiałów polerskich.

Bogactwo materiałów polerskich do różnych zastosowań

Wśród materiałów polerskich spotykamy wiele różnych rozwiązań opartych na zastosowaniu zarówno bardzo innowacyjnych osiągnięć inżynierii materiałowej, jak i bardziej tradycyjnych, stosowanych z powodzeniem od wielu lat. Wszystkie typy materiałów są przeznaczone do realizacji nieco innych zadań. Ściernice poliuretanowe wykorzystują jako materiał ścierny węglik krzemu bądź elektrokorund osadzony w elastycznym tworzywie sztucznym – poliuretanie. Są dostępne w postaci płaskich tarcz bądź jako narzędzia trzpieniowe. Wykorzystuje się je do wygładzania powierzchni ze stali nierdzewnej, metali kolorowych, metali szlachetnych, a także powierzchni kamiennych. Tkaninowe tarcze polerskie są na ogół wykonywane z bawełny i często stosuje się je w połączeniu z pastami polerskimi do takich powierzchni jak stal, metale kolorowe, szkło czy tworzywa sztuczne. Nieco podobnie do tarcz bawełnianych działają filce polerskie.

Filce polerskie

Filce polerskie są tradycyjnie stosowane do pracy z wieloma powłokami: stalą kwasoodporną i nierdzewną, metalami kolorowymi, tworzywami sztucznymi, drewnem, a także szkłem i powłokami kamiennymi. Mogą być używane z pastami polerskimi, bądź z innymi ziarnami ściernymi. Filce polerskie są dostępne w różnych gęstościach, mają więc też odmienną twardość. Występują w formie tarcz monolitycznych, wielowarstwowych, krążków przypinanych na rzep, krążków ze złączem Roloc (LockIt), a także osadzonych na trzpieniu i w formie tarcz do szlifierek kątowych czy pasów bezkońcowych.

Ściernice poliuretanowe

Ściernice poliuretanowe Ściernice poliuretanowe to materiał ścierny – elektrokorund lub węglik krzemu – otoczony spoiwem w postaci elastomeru poliuretanowego. Są wykorzystywane do jednoczesnego wygładzania i polerowania powierzchni. Można je stosować do stali, w tym nierdzewnej, metali szlachetnych i kolorowych oraz powłok z kamienia naturalnego, szkła czy tworzyw sztucznych.

>> więcej

ciernice polerskie

Filc polerski

Krążki filcowe stosuje się do zgrubnego wygładzania lub wstępnego polerowania powierzchni elementów wykonanych ze stali, drewna, metali nieżelaznych i ich stopów, szkła, tworzyw sztucznych, itd. Posiadamy również filc polerski z metra w rolce o szerokości 1,8 m.

>> więcej

62 filce b

Tarcze polerskie

Tarcze polerskie tkaninowe służą do polerowania wstępnego i wykańczającego (zwieciadlanego) przedmiotów wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów szkła, tworzyw sztucznych, itd.

>> więcej

61 tarczepol b

Pasty polerskie

Pasty polerskie Pasty polerskie to wymieszane ze spoiwem ziarna ścierne o różnej, zależnej od przeznaczenia produktu, gramaturze. Ziarno ścierne może być wytworzone na bazie np. elektrokorundu, tlenku glinu czy węglików krzemu. Rodzaj ziarna jest związany z tym jaki efekt ma być możliwy do uzyskania w wyniku stosowania pasty polerskiej. Pasty są używane przy wykorzystaniu tarcz […]

>> więcej

pasty

Kształtki ścierne i polerujące

Kształtki ścierne i polerujące Kształtki ścierne żywiczne charakteryzują się wysoką zdolnością skrawania, która w porównaniu z kształtkami ceramicznymi, jest wyższa o nawet 60%. Obróbka wibrościerna za pomocą kształtek żywicznych może być stosowana do elementów wykonanych z metali kolorowych bądź ich stopów, tworzyw sztucznych, a także metali lekkich. Gdy obróbka wibrościerna wykonywana kształtkami tego typu ma […]

>> więcej

kształtki