Przewiń

Materiały do obróbki stali w Gdańsku

Stal, będąca stopem żelaza z węglem oraz innymi metalami, może mieć, zależnie od swego rodzaju, bardzo różne właściwości mechaniczne. W związku z tym materiały do obróbki stali muszą być na tyle różnorodne, by zapewniać efektywną pracę przy różnej sprężystości, twardości czy plastyczności. Podstawowymi operacjami przeprowadzanymi w ramach obróbki stali są jej cięcie oraz obróbka skrawaniem. Produkujemy także materiały ścierne Klingspor i polerskie.

Cięcie stali

W przypadku cięcia to, jakie materiały do obróbki stali będą najodpowiedniejsze, zależy w największym stopniu od trzech parametrów: rodzaju stali, wymaganej precyzji cięcia oraz grubości materiału. Naturalnie w przypadku najgrubszych elementów najbardziej odpowiednie będzie używanie palników tlenowych, jednak gdy w grę wchodzi cięcie z dużą precyzją, niezastąpione okazują się piły tarczowe do cięcia stali, piły taśmowe bądź tarcze do cięcia stali przy użyciu szlifierek kątowych.

Obróbka skrawająca stali

Materiały do obróbki stali za pomocą skrawania muszą być dobierane zależnie od twardości i wytrzymałości stali. Większa twardość wymaga stosowania większych sił i bardziej wytrzymałych krawędzi skrawających, natomiast przy niższej twardości problemem są powstające wióry i pojawiający się na ostrzach narost.

Frezowanie stali

Frezy to materiały do obróbki stali, które zapewniają bardzo dużo możliwych do uzyskania efektów – szczególnie w połączeniu ze sterowanymi numerycznie obrabiarkami (CNC). Najczęściej spotykane frezy do stali mają konstrukcję trzpieniową, występuje w nich tuleja mocująca – część chwytowa oraz główka, w której osadzane są powierzchnie tnące, zwykle wykonane ze stali szybkotnącej (także z dodatkami np. kobaltu) bądź węglików spiekanych. Frezy palcowe często mają budowę monolityczną, są wykonane w całości ze stali szybkotnącej czy węglika spiekanego, występują zarówno w wersji czołowej, jak i walcowo-czołowej, która umożliwia jednoczesną obróbkę dwóch płaszczyzn. Frezy nasadzane to najczęściej głowica, do której mocuje się ostrza tnące. Frezy do CNC umożliwiają także wykonywanie otworów, choć przy wielu zastosowaniach bardziej efektywne będzie w tym przypadku stosowanie wierteł.

Wiercenie stali

Wiertła to materiały do obróbki stali, które dają możliwość wykonywania otworów przelotowych, nieprzelotowych oraz rozwiercania i pogłębiania otworów już istniejących. Istnieje bardzo wiele typów wierteł od konstrukcji monolitycznych ze stali szybkotnącej, także z dodatkami np. kobaltu, lub węglika spiekanego, przez wiertła z wymiennymi końcówkami po wiertła z głowicami do jednoczesnego fazowania – wybór optymalnej konstrukcji, materiału, z którego jest wykonane wiertło oraz dopuszczalnych parametrów pracy zależy zawsze od charakteru zadania, które trzeba wykonać.

Szlifowanie stali

Szlifowanie to obszar, w którym występuje największa różnorodność typów materiałów do obróbki stali, które można wykorzystać. Ze względu na cel stosowania można je podzielić na ścierne – przy których większy nacisk kładzie się na usuwanie materiału i polerskie, gdzie akcent kładziony jest na wygładzanie i ujednolicanie powierzchni.

Materiały ścierne to między innymi pasy bezkońcowe na różnych podkładach z różnymi rodzajami nasypu i spoiwa, tarcze do szlifierek kątowych, ściernice talerzowe oraz listkowe w formie nasadzanej i trzpieniowe. Do materiałów polerskich zaliczymy ściernice, filce czy tarcze tkaninowe. Ściernice ceramiczne zbudowane z ziaren ściernych połączonych w formę przestrzenną za pomocą spoiwa w taki jednak sposób, że pomiędzy ziarnami pozostają wolne przestrzenie, co pozwala na dostarczanie chłodziwa i usuwanie wiórów. Filce polerskie powstające w procesie spilśniania i prasowania, o różnej gęstości, mające zastosowanie także razem z pastami polerskimi, dostępne w formie jednolitych krążków, również przypinanych na rzep czy mocowanymi za pomocą trzpienia. Tarcze tkaninowe bawełniane bądź flanelowe, zszyte z wielu warstw, wykorzystywane do pracy z pastami polerskimi.

Piły tarczowe do cięcia betonu i asfaltu

Diamentowe tarcze do cięcia betonu i asfaltu

>> więcej

Piły tarczowe do cięcia stali PI-535

Do precyzyjnego cięcia materiałów ze stali, metali nieżelaznych, wielowarstwowych materiałów z okładziną metalową, typu sandwich, stopów z miedzią.

>> więcej

Ściernice ceramiczne ANDRE

Ściernice ceramiczne Struktura ściernic ceramicznych jest zbudowana z ziaren ściernych połączonych za pomocą spoiwa w taki jednak sposób, że pomiędzy ziarnami pozostają puste przestrzenie umożliwiające usuwanie wiórów i dostarczanie chłodziwa. Ściernice są dostępne w wielu wariantach: różnych kształtach, z różnymi zastosowanymi spoiwami oraz różnymi typami ziarna ściernego. Ze względu na kształt narzędzia ściernice możemy podzielić […]

>> więcej

Szczotki druciane SZCZOTEX

  Szczotki tarczowe z trzpieniem śr.40-150 Szczotki tarczowe z otworem śr.60-300 Szczotki czołowe z trzpieniem śr.30-100 Szczotki czołowe z gwintem lub otworem śr.60-100 Szczotki pędzelkowe z trzpieniem śr.10-25 Szczotki ręczne Wykonane z drutów stalowych, mosiężnych, kwasoodpornych

>> więcej

Ściernice diamentowe i borazonowe

 

>> więcej